Een Laatste Collecte

Toegevoegd op 16/08/2009 door admin in categorie Religie

Een vervangend pastoor verliet na een aantal maanden weer de parochie, tijdens zijn laatste eucharistieviering ging men met de pastoor zijn hoed rond voor een collecte ter bedanking.

Toen hij zijn hoed terugkreeg, was hij leeg, niemand had er iets ingelegd.

De pastoor verpinkte niet, hij hief zijn hoed omhoog en zei: "Ik ben U dankbaar, God, dat ik op zijn minst mijn hoed heb teruggekregen van deze gemeenschap!"
Ken jij een betere mop?

Klik hier om hem toe te voegen.