Oude advocaat

Toegevoegd op 13/10/2008 door admin in categorie Advocaat

Een advocaat was overleden en kwam aan de hemelpoort bij Sint-Pieter.
Tot zijn ongenoegen, stonden er duizenden mensen voor hem in de rij aan te schuiven.

Plotseling verliet Sint-Pieter zijn plaats aan de hemelpoort en liep de lange rij af, tot bij de advocaat.

Sint-Pieter begroette de advocaat en met de hulp van twee assistenten werd de advocaat tot aan de hemelpoort gebracht, waar hij mocht plaatsnemen in een comfortabele zetel.

De advocaat zei: "Ik heb geen probleem met deze voorkeursbehandeling, maar wat maakt mij zo speciaal?"

"Wel," zei Sint-Pieter, "Ik heb alle uren die je aan je klanten hebt gefactureerd even opgeteld, en volgens mijn berekeningen ben jij 207 jaar oud!"
Ken jij een betere mop?

Klik hier om hem toe te voegen.